עיקרי התוכנית

בפקולטה לרפואה מסלולים להשתלמות לתארים MSc ו- PhD במדעי הרפואה. פרשיות הלימודים כוללות קורסים פרונטליים, סמינרים, קריאה מודרכת בהנחיית חבר סגל, בשטחי מדעי הרפואה ועבודת מחקר בתחומים ביורפואיים.

תחומי המחקר הינם:

 • אימונולוגיה
 • ביוכימיה
 • ביולוגיה של התא
 • ביופיסיקה
 • גנטיקה
 • חקר הסרטן
 • מדעי ההתנהגות
 • מיקרוביולוגיה
 • נוירוביולוגיה
 • פיסיולוגיה
 • פרמקולוגיה
 • ביולוגיה מולקולרית
 • אבולוציה
 • ביולוגיה מערכתית
 • ביולוגיה התפתחותית

מסלולים לתארים מתקדמים

 • לימודים לתואר מגיסטר
 • לימודים לתואר דוקטור
 • התוכנית הרב-תחומית
 • התוכנית הרב-תחומית – המסלול למהנדסים
 • מגיסטר ליעוץ גנטי (ללא תזה)

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הרשמה

מתקבלים בוגרי תואר ראשון (תלת-שנתי או ארבע-שנתי) בפקולטות מדעיות. מהמועמדים נדרש ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודים לתואר הראשון.
על המועמד למצוא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה לפני הרשמתו. טופס "הסכמה לשמש כמנחה" ניתן לקבל במזכירות תארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, בנין רפפורט, בת-גלים, או באתר הפקולטה. כמו כן יידרש המועמד לעבור ראיון קבלה.
סטודנט לתואר מגיסטר יידרש לבצע עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל, בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, סעיף 27.
סטודנטים לתואר מגיסטר אשר יוכיחו הצטיינות מיוחדת במחקר ובלימודים, יוכלו לעבור למסלול ישיר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, סעיף 24.07).

דרישות הלימוד

דרישות מתקדמיםהשלמותתואר
30 נק'10 נק' מתוך 30 הנק' הנדרשות לתואר, יכולות להיות ברמת הסמכה/מתקדמיםבוגרי תואר 3 שנתי במדעי החיים
16 נק'-בוגרי תואר 4 שנתי במדעי החיים
16 נק'השלמות עפ"י קביעת הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטהבוגרי תואר ראשון 4 שנתי שני החסרים רקע ביולוגי בהיקף מספיק

החל משנת הלימודים תשע"ז כל המקצועות בתארים מתקדמים יינתנו באנגלית

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

למסלול יתקבלו מועמדים מצטיינים (ממוצע 85 לפחות) בעלי תואר MSc (עם תזה) או MD . קבלתם של סטודנטים שסיימו לימודיהם בחו"ל תהיה בהתאם להנחיות ביה"ס לתארים מתקדמים.
על המועמד למצוא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה לפני הרשמתו. טופס "הסכמה לשמש כמנחה" ניתן לקבל במזכירות תארים מתקדמים בפקולטה, או באתר הפקולטה.

דרישות הלימוד

נדרשות 10-16 נקודות לימוד. ממועמדים בעלי רקע חסר תתכנה דרישות ספציפיות נוספות.
החל משנת הלימודים תשע"ז כל המקצועות בתארים מתקדמים יינתנו באנגלית.
סטודנט לתואר דוקטור יידרש לבצע עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל, בהתאם לתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, סעיף 35.

התוכנית הרב-תחומית- MEDx

התכנית הרב-תחומית לסטודנטים מצויינים לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה בטכניון מיועדת לבוגרי תואר ראשון מבריקים בעלי מוטיבציה המעוניינים בלימודים בתכנית רב-תחומית מאתגרת.

מורכבות המחקר הביו-רפואי דורשת שילוב של מושגים מתחומים רבים, כולל מדעי החיים, מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, פיזיקה והנדסה. אנו מעודדים סטודנטים בעלי רקע בכל אחד מהתחומים הללו להירשם. באמצעות קורסים ומחקר, הסטודנטים יחשפו לגישות ניסיוניות ותיאורטיות, שיאפשרו להם להתמודד עם בעיות חשובות ולא פתורות במדעי החיים והרפואה. המשתתפים בתוכנית יזכו למלגה גבוהה וליווי צמוד על ידי חברי סגל בכירים לאורך כל שלבי התוכנית. משתתפים אשר יעברו בהצלחה את שנת הלימודים הראשונה, הכוללת 3 רוטציות, ימשיכו במסלול ישיר לדוקטורט במדעי הרפואה.

לפרטים נוספים, תנאי קבלה והרשמה למסלול: https://medx.net.technion.ac.il/

התוכנית הרב-תחומית – המסלול למהנדסים

התמודדות עם אתגרי העתיד בביו-רפואה דורשים שילוב של ידע מדיסציפלינות שונות. המסלול למהנדסים בתוכנית הרב-תחומית של הפקולטה לרפואה מיועד לסטודנטים מצויינים מהנדסה ומדעים מדויקים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב הדור הבא של עולם הביו-רפואה. תחומי המחקר בתוכנית כוללים: ביולוגיה חישובית, ביולוגיה מערכתית, ביופיסיקה, מתמטיקה שימושית ומערכות לומדות. התוכנית הינה למאסטר ומיועדת לבעלי תואר ראשון בעלי הישגים גבוהים במיוחד. כל סטודנט ילווה ע"י חונך אישי ותיבנה עבורו תוכנית לימודים אישית בהתאם לרקעו האקדמי.

לפרטים נוספים, תנאי קבלה והרשמה למסלול: https://medx.net.technion.ac.il 

מסלול מגיסטר ליעוץ גנטי (ללא תזה)

מטרת המסלול היא להקנות למשתלם ידע עדכני בגנטיקה רפואית, בהבנה של מנגנונים גנטיים להתפתחות מחלות – מרמת הגן ועד לחלבון, בטכנולוגיות מולקולריות ואחרות לאבחון מצבים אלה ולטיפול במחלות בתחומים שונים, בהערכת סיכונים להישנות של מצבי מחלה במשפחות, ובפענוח תוצאות של בדיקות אבחנתיות עם המלצות רלבנטיות להתערבות טיפולית.
ניתן דגש על פיתוח כישורים במסירת המידע המורכב למשפחות, תוך התחשבות במטען רגשי ואחר הנלווה לכך, והתייחסות מיוחדת לייעוץ גנטי באוכלוסייה עם ריבוי תרבויות.

לא ייפתח השנה. המסלול נפתח כל שנתיים. המחזור הבא ייפתח בשנה"ל תשפ"ב. יש להירשם עד סוף אפריל 2021.

תנאי הקבלה

יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון (תלת שנתי או ארבע שנתי) בתחומי מדעי החיים. נדרש ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. כן יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר מגיסטר או דוקטור במדעי החיים. ניסיון בפעילות טיפולית או חברתית מקנה יתרון.
המועמדים יעברו ראיון אישי.

דרישות הלימוד

תוארהשלמותנקודות מתקדמים
בוגרי תואר 3 שנתי במדעי החיים20 נק' הסמכה/מתקדמים40 נק'
בוגרי תואר 4 שנתי במדעי החיים-40 נק'
בוגרי תואר מגיסטר או דוקטור במדעי החיים-40 נק'
בוגרי תואר שני/שלישי החסרים רקע ביולוגי בהיקף מספיקהשלמות עפ"י קביעת הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה 40 נק'